Linser

Når du skal bruke kontaktlinser er det viktig med en grundig undersøkelse av øyet før du starter, og med jevne kontroller når du bruker linser.

Kontaktlinsetilpassing

Når du skal bruke kontaktlinser er det viktig med en grundig undersøkelse av øyet før du starter, og med jevne kontroller når du bruker linser.

Første gangs linsetilpasning og synsundersøkelse

Den første undersøkelsen starter med en kartlegging av dine behov og ønsker knyttet til kontaktlinsebruk. Viktige temaer som blir tatt opp er blant annet:

  • Ønsker du å bruke linser hele tiden, eller bare av og til?
  • Hvilken type kontaktlinser ønsker du?
  • Vil du ha muligheten til å sove med linsene?

Det blir også spurt om endel helsemessige faktorer og andre spørsmål som kan påvirke din kontaktlinsebruk.

Etter denne kartleggingen vil vi gjøre en kartlegging av din hornhinne i detalj og vi måler hornhinnens krumning. Dette er viktig for å finne den kontaktlinsen som passer til ditt øye, og vi vil her også se om eventuelle hornhinneskjevheter sitter i hornhinnen eller i linsen inne i øyet.

Deretter går vi over til en grundig undersøkelse av øyet ditt gjennom en spaltelampe (et spesielt mikroskop) der vi ser etter detaljer i hornhinnen og slimhinnene på øyet ned på cellenivå. Denne undersøkelsen er viktig for å fastslå eventuelle skader på hornhinnen som kan gjøre at linsebruk kan være skadelig for øyet.

Vi vil så bestemme den eksakte styrken dine kontaktlinser skal ha og prøve den korrekte linsen på øyet. Når kontaktlinsen er på plass vil vi så vurdere hvor godt den passer øyet ditt gjennom spaltelampen for å fastslå at størrelsen og krumningen er riktige for å gjøre at linsen har godt bevegelse på øyet slik at tårevæsken på innsiden av linsen kan skiftes ut og at den ikke roterer for mye dersom du har hornhinneskjevheter.

Til sist vil vi lære deg å håndtere kontaktlinsene. Hvordan du skal ta dem ut og inn, hvordan du skal rengjøre dem. Du vil også få nærmere informasjon om hva du må passe på og hvilke forsiktighetsregler du må følge som kontaktlinsebruker.

Linsekontroller

Etter at du har fått linsene dine blir du innkalt til jevnlige kontroller for å sikre at din øyehelse blir godt ivaretatt og at styrkene dine ikke har endret seg. På linsekontrollen vil vi undersøke linsene og øynene med spaltelampen, samt kontrollere at styrkene og linsene fortsatt er riktig. Om det trengs å gjøre endringer vil vi også gjøre det. Normalt vil du bli innkalt til en ny kontroll enten hvert halvår eller en gang i året.