Synsprøve

Med øynene fanger vi opp flere inntrykk enn med noen andre sanseorganer. Vi orienterer oss, kommuniserer ikke-verbalt, oppfatter former og farger. Godt syn er helt enkelt livskvalitet!

Naturlig syn er ingen selvfølge: omtrent hvert tredje menneske har en synsfeil som nærsynthet, langsynthet, astigmatisme( skjeve hornhinner), presbyopi(når vi trenger lesebriller) eller skjeling

Hos c)optikk Krogh tar vi synet ditt på alvor. Vår optiker Gorm Krogh har over 25 års erfaring med spesialisering innen kontaktlinser, arbeidsplass optometri, diagnostiske medikamenter,og samsyn. Det gir deg trygghet. Vi anbefaler synsprøve 1 gang i året.

Synstrening
Alle med samsynsproblemer og som bruker sitt syn mye i hverdagen, kan i prinsippet ha nytte av å optimalisere sitt samsyn.Det dreier seg spesielt om barn, studenter, personer som arbeider foran dataskjerm, sportsutøvere, yrkessjåfører, piloter etc.

Barn
Hvis barn har et dårlig fungerende samsyn, vil det å lese kreve mye energi og konsentrasjon. Dette kan nedsette leseevnen, samt tekstforståelsen, i tillegg til at det kan gi hodepine.

Studenter/Dataskjermbrukere
Studenter kan ha problemer med å leve opp til de store krav til lesing de stilles overfor. Arbeider man foran dataskjerm det meste av dagen, krever det mye av øynene som hele tiden skal kunne fiksere og stille bokstaver/tall skarpt.

Sportsutøvere
Sportsutøvere skal ha en perfekt avstandsbedømmelse, godt overblikk, god øye fot/øye hånd koordinasjon, samt en høy og vedvarende konsentrasjonsevne for å utnytte sitt talent.

Yrkessjåfører
Yrkessjåfører skal på samme måte ha et godt overblikk samt en god farts- og avstandsbedømmelse. Det samme gjelder piloter som i høyeste grad er avhengig av sitt syn og samsyn.